Isaszegi Települési Értéktár

Keresés
NKA_csak_logo

ISASZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

Épített környezetünk
Isaszeg település értéktárba vett épületei
Emlékhelyeink
Isaszeg település értéktárba vett emlékhelyei
Hagyományőrzés
Isaszeg település értéktárba vett hagyományai
Kulturális örökségeink
Isaszeg település értéktárba vett kulturális örökségei

Isaszegi  Települési Értéktár Bizottság  (ITÉB)

Isaszeg nagy történelmi múlttal és gazdag hagyományokkal rendelkező kisváros. Nemzeti és helyi értékeink megőrzése és átörökítése mindannyiunk közös érdeke és kötelessége. A 2000-es években országos mozgalom indult el azzal a céllal, hogy a magyarság, a magyar nemzet értékeit összegyűjtse, értéktárakba rendezze. E törekvés hatására született meg végül a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény.

„A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról” szóló 114/2013. (IV.16.) kormányrendelet alapján Isaszeg Város Önkormányzata 2013-ban létrehozta az Isaszegi Települési Értéktár Bizottságot.

A bizottság elnöke Verseczkyné Sziki Éva, aki 1990-től 2020-ig a   Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely igazgatója volt., jelenleg is az Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány elnöke.

A bizottságban napjainkban Majsa Györgyné nyugalmazott könyvtárvezető, Mészáros Gusztávné képviselő, Lázár Ferenc informatikus, Szmolicza József múzeumi gyűjteménykezelő és Valkony Antal nyugalmazott tanár tevékenykedik.

A bizottság elkezdte a helyi értékek összegyűjtését. Célul tűztük ki, hogy a településen élők ismerjék meg Isaszeg kincseit, tudják, hogy mit jelképez a Honvédszobor, hogyan kell igazi magyar-isaszegi táncot ropni, hogyan készül az isaszegi lagzis kalács, milyen az isaszegi népviselet és hímzés…

Elsőként az isaszegi értéktárba vettük fel a begyűjtött értékeinket.

2015 áprilisában a Pest Megyei Értéktárba felterjesztettük az isaszegi Öregtemplomot – a Honvédszobrot – a Tavaszi emlékhadjáratot, a májusfa állítás-döntést, szüreti vigalmat, isaszegi népviselet-hímzést, filmes és fotós munkákat és az Isaszegi Történelmi Napokat.

A Pest Megyei Értéktárba került 2015 nyarán az Isaszegi Öregtemplom, Honvédszobor, Tavaszi Emlékhadjárat. A Tavaszi Emlékhadjáratot 2017 február 7-én terjesztettük fel  Hungarikummá  40  település  támogatói ajánlásával.

2017-ben kiállítást hoztunk létre „Isaszegi Értékeink” címmel, melyet utaztattunk, így nemcsak a hazai közönség láthatta, hanem bemutathattuk Erdélyben: Farkaslakán, Kecseten, Szlovákiában Kéménden is

2017-ben jelent meg Bánszkiné Varga Judit: „Szülöföldem értékei – néphagyományok és hagyományőrzés Isaszegen” című kiadványa.  2016 őszén Hungarikum pályázaton nyertünk és ennek keretén belül rendeztük meg 2017 március 19-én az Isaszegi Értékek Napját, amikor élőben mutattuk be hagyományainkat:

Isaszegi hímzés, népi játékok készítése, helyi népviselet rendben tartása és népviselet-bemutató ,tésztagyúrás, helyi ételek készítése , énektanítás, közös táncok tanulása. „Kerek egy esztendő „ címmel a Csata Táncegyüttes az éves népszokásokat mutatta be a színpadon, majd  bel- és külföldön egyaránt.

Az értéktáras programokon kívül a helyi lakosok régi használati és dísztárgyakat is begyűjtöttek egy kiállításra a Művelődési Otthonba.

A folyamatos gyűjtőmunka eredményeként 2018-ban elkészítettük az első isaszegi értéktáras kiadványt.

Napjainkban az isaszegi értéktár folyamatosan bővül azzal a céllal, hogy mindannyian megismerhessük azokat a közös kulturális kincseinket, amelyek isaszegivé tesznek minket.

Meggyőződésünk, hogy értékeink megismerése erősíti a helyi identitást, Isaszeghez való kötődést és kiindulópontja lehet a további értékgyűjtő munkának.

A jövőbeni legfontosabb feladatunk, hogy értékeink újra élővé váljanak, vagyis azokat a felnövő generációk is megismerjék és elismerjék, ezáltal erősödjön kötődésük településünkhöz, szűkebb hazánkhoz. Közel másfél éve nagy sikerrel zajlik a táncház a művelődési otthonban, bizonyítva, hogy fiataljaink körében is élő a népi kultúra iránti vágy.

2021- ben megjelent az” Átjáró – A múltból a jövőbe, a Kultúrház közkinccsé tétele „ címmel  településünk 70 éves kulturális értékeinek bemutatása az Agrárminisztérium Hungarikum Bizottságának  pályázati támogatásával. A könyv szerzője Verseczkyné Sziki Éva.

2022-ben az Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány az ITÉB-bel közösen egy nyertes NKA pályázat támogatásával a település értékeit saját Honlapjának elkészítésével tudja közkinccsé tenni.

2019 februárjában jelentettük meg nyomdai formában az „ Isaszegi értékeink” c. összefoglaló kiadványt.

Eddig felvett helyi értékeink:

Öregtemplom, Honvédszobor, Tavaszi Emlékhadjárat, Isaszegi Történelmi Napok, Képesfa, Párbajfa,  Szentgyörgypusztai Kőkereszt, Emlékező angyal, Harangláb, Református templom, Emléktáblák a Polgármesteri Hivatal falán, Isaszegi népviselet, Isaszegi hímzés ,Májusfa állítás, szüreti vigalom, Isaszegi táncok, Csata Táncegyüttes, Csatangoló Tánccsoport, Isaszegi Asszonykórus, Lagziskalács, Gaudium Carminis Kamarakórus, Tóth Árpád emléktábla, Szmolicza József ikonjai, Thinagl Szerafin, Szent István katolikus templom, Falumúzeum, Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Isaszegi Sport Egyesület, Dr.Sáska László, id. Szathmáry Zoltán, Bajusz Árpád, Bánszkiné Varga  Judit, Gulyka József, Kovács Gézáné Surmann Mária, Nagy Jánosné, Dr. Tóthné Pacs Veronika, Valkony Antal, Isaszeg természeti környezete 1.Márton berek, Isaszeg természeti környezete 2. Isaszegi Tőzeges, Katonapallag-Honvédsírok, Isaszeg címere, Dózsa György MűvelődésiOtthon és Múzeumi kiállítóhely, Dingha Magdolna emlékkönyve, Reitmayer József fafaragó, Surman István fafaragó, Proksza Gyöngyi festőművész, Jókai Mór Városi könyvtár, Szlovák Tájház, Szilágyi Attila bőrdíszműves,szűcs, Takács Zoltán festőművész,grafikus, F.Orosz Sára keramikus művész, Futó Tamás  grafikus művész, Incze Mózes festőművész, Varga Melinda szobrászművész, Isaszegi Mozi.

A felvett értékek sora folyamatosan bővül a jövőben is.

Isaszeg,2022.június.18.

                                                                  Verseczkyné Sziki Éva

                                                                         ITÉB elnök

error: Kérjük ne másolja, inkább keressen fel Kapcsolataink egyikén!!