Isaszegi Települési Értéktár

Keresés
NKA_csak_logo

ISASZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

Épített környezetünk
Isaszeg település értéktárba vett épületei
Emlékhelyeink
Isaszeg település értéktárba vett emlékhelyei
Hagyományőrzés
Isaszeg település értéktárba vett hagyományai
Kulturális örökségeink
Isaszeg település értéktárba vett kulturális örökségei

Tavaszi Emlékhadjárat

Az ITÉB 2016. november 30-án megtartott ülésén került felvételre az Isaszegi Települési Értéktárba a Kulturális örökség kategóriába a Tavaszi Emlékhadjárat.

Megosztom

1849 márciusának közepén egy kb. 45 000 fős magyar haderő sorakozott fel a Tisza vonalán Szolnok és Tokaj között, hogy támadást indítva kiverje az országból az osztrák hadsereget. E nagy létszámú és jól felszerelt honvédsereg a nemzet áldozatvállalásának eredményeként jöhetett létre, s előfeltétele volt az ország felszabadításának. Mindennek eredménye, hogy 1849 tavasza az önvédelmi háború és szabadságharc legsikeresebb szakaszaként értékelhető. Sikeres, hiszen a Görgei Artúr tábornok által vezetett honvédsereg alig egy hónap alatt kiszorította az országból a császári haderőt: Hatvan, Tápióbicske, Isaszeg, Vác, Nagysalló és Komárom ennek a győzedelmes folyamatnak a legfontosabb állomásai. Május 21-én felszabadították Buda várát is, s ezzel az ország szinte teljes egésze a magyar kormány felügyelete alá került . 

Múltunk összeköt a jövővel. 1989-óta a Tavaszi Emlékhadjárata zajlik. 

A Tavaszi Emlékhadjárat útvonalán lévő településeken sorra alakultak a katonai hagyományőrző egyesületek. Az ezredforduló idejére ez a térség lett a Kárpát-medence katonai hagyományőrzők által legsűrűbben lakott régiója. A huszár és betyár hagyományőrző egységeken kívül tüzér és gyalogsági alakulatok jöttek létre.

A ’48-as katonai hagyományőrzésből mozgalom lett. A létrejött egyesületek szövetségekbe tömörültek. Először a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség adott otthont a ’48-as, de más korokat képviselő katonai hagyományőrző szervezeteknek is, majd később megalakult a Magyar Hagyományőr Világszövetség. Az egész rendezvénysorozat az önkormányzatokkal és a helyi művelődési intézményekkel karöltve, helyi rendezőegyesületektől támogatva, ma már a Magyar Hagyományőr Világszövetség rendezésében és a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző 

Szövetség társrendezésében zajlik. Főrendezője a kezdetektől napjainkig Fülöp Tibor Zoltán.(bővebben Fülöp Tibor Zoltánról IDE kattintva)

A Tavaszi Emlékhadjárat isaszegi eseményeit összefoglaló weboldal:

A Tavaszi Emlékhadjárat alkalmas a helyi értékek képviseletére és az egyetemes magyar műveltség egy nem jelentéktelen hányadának „felgyűjtésére”. Alkalmas mindezeknek a rendezvénysorozatba való integrálásába, és a nagyközönség számára való „felmutatására”.

Ezért úgy véljük, hogy úgy a helyi értéktárban, mint a hungaricumok között helye van Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvényének és egyben Európa leghosszabb katonai hagyományőrző rendezvénykígyójának, a magyar kultúra e múltból építkező és mégis fiatal, zöldellő hajtásának.

Ilyen vagy ehhez hasonló rendezvénysorozat nincs Európában. Ez onnan is tudható, hogy a szervezők tagjai az Európai Katonai Hagyományőrző Szövetségnek, s ily módon van rálátásuk az ilyenféle rendezvényekre. Szinte mindenhol egy-egy hétvégére korlátozódnak azok az ünnepségek vagy csatabemutatók, amelyek egy-egy adott történelmi eseményt a katonai hagyományőrzés eszközeivel igyekeznek feleleveníteni. Ezért a Tavaszi Emlékhadjárat az európai katonai hagyományőrzés, de szélesebb sávban, az európai hagyományőrzés területén is, egyedülálló képződmény. A katonai hagyományőrzés minden elemét magában foglalja, más hagyományőrző ágazatokat is kapcsol, mozgalmat és országos szövetségeket generál, összeköt határon inneni és határon túli magyarokat, erősíti a történelem központú gondolkodásmód kialakulását úgy a résztvevőkben, mint a közönségben, és ugyancsak erősíti a nemzeti identitást. Falvak és városok lakói öltik magukra újra az elfeledett népviseleteket, fiatalok, akik a hagyományőrzéstől korábban reflexszerűen fordultak el, az emlékhadjárat hatására – mondhatni – „megvilágosodnak”. Ezen emlékhadjárat fejlődési lehetőségei messzire mutatnak, úgy az egyes állomások programokkal és korhű résztvevőkkel való megerősítésétől kezdve, a további települések és az egykori ellenségek hagyományőrzőinek eredményesebb bevonásán keresztül, egészen a média teljes támogatásában való részesülésig. Ez utóbbi változása új helyzetet teremthetne nem csupán az emlékhadjárat sorsának alakulásában, hanem magának a magyar hagyományőrzés sorsának alakulásában is.

„A Tavaszi Emlékhadjárat, amely később számos anyaországi településsel és a felvidéki szakasszal bővül, mára nemzeti intézménnyé vált és bebizonyította, hogy a magyar történelem, ma is élő hatóerő.

A huszárokhoz később további csapatok, gyalogosok, tüzérek, diákok, zenészek, néptáncosok, művelődési intézmények, önkormányzatok és politikusok csatlakoztak. Mára a Tavaszi Emlékhadjárat a régiónak két országra terjedő kiemelt kulturális eseménye, mely több százezer embert érint.”

„A Tavaszi Emlékhadjárat eseményei, szunnyadó kisközségeket élesztettek fel, civil szervezeteket, zenekarokat, énekkarokat hívtak életre, kihalt hagyományokba leheltek életet, könyvek, zeneművek és házasságok sokaságát ihlették, és már két nemzedék nőtt úgy fel, hogy számára a Boldogon megrendezett hatvani ütközet, a tápióbicskei, az isaszegi vagy a váci csata átélt valóság.”

Youtube-on elérhető további videó felvételek a Tavaszi Emlékhadjáratról:

error: Kérjük ne másolja, inkább keressen fel Kapcsolataink egyikén!!