Isaszegi Települési Értéktár

Keresés
NKA_csak_logo

ISASZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

Épített környezetünk
Isaszeg település értéktárba vett épületei
Emlékhelyeink
Isaszeg település értéktárba vett emlékhelyei
Hagyományőrzés
Isaszeg település értéktárba vett hagyományai
Kulturális örökségeink
Isaszeg település értéktárba vett kulturális örökségei

Gulyka József esperes, címzetes prépost munkássága

Az ITÉB 2019. január 24-én megtartott ülésén került felvételre az Isaszegi Települési Értéktárba a Kulturális örökség kategóriába az
Gulyka József esperes, címzetes prépost munkássága

Megosztom

Életét hivatásának szentelte, az isaszegi hívek odaadó segítője volt

Gulyka József esperes, címzetes prépost (1937-2016)

1937. július 17-én földműves szülők gyermekeként Zagyvaszántón született. Sekrestyés nagyapját és harangozó édesapját követve már fiatal korában elhivatottságot érzett a papi életpálya iránt. Elemi iskolába a szülőfalujában járt. Utána Vácon, a Piarista Gimnáziumban tanult két évet, majd – miután 1948-ban a kommunista hatalom felszámolta az egyházi iskolákat – Hatvanba került, ahol a Bajza József Gimnáziumban végezte be a középiskolát és tette le az érettségi vizsgát. Az Egri Hittudományi Főiskolát 1960-ban fejezte be. Pappá szentelése után Lajosmizsére, Üllőre, Kiskunmajsára, majd Dányba került káplánnak. 1972-ben lett plébános Szentlőrinckátán.

Az Isaszegi Római Katolikus Egyházközségnél, 1978 óta szolgál. Személyét a katolikus és nem katolikus hívők zöme elfogadta és megszerette a településen. Páratlan odaadással viseltetett az idősek gondjai iránt, egyben megértette a fiatalabb generációt is. Önzetlen segítségének számtalan példáját lehetne sorolni.

Zászlóvivője volt a helyi általános iskolákban elindított hitoktatásnak. Létrehozta a Katolikus Otthont, ahol minden korosztályt színvonalas egyházi programokkal várnak. Gulyka József szívügye volt a Szent István katolikus templom szépítése. 1982-ben elkészíttette a szentélyben lévő nagy freskót, majd az ólomberakásos ablakokat. A hívek adakozásából 1986-ban díszes vörösréz-sisakot helyeztetett fel a templom tornyára. 

Közéleti tevékenységét fémjelzi, hogy isaszegi szolgálata idején a nemzeti és városi ünnepségeink állandó, aktív, és hazaszerető imádságot mondó résztvevője volt.

Közben egyházi tisztségei és elismerései is szaporodtak. A Gödöllői Egyházkerület esperese volt 1981-től, mellette pedig Tenyői címzetes prépost 1996-tól és a Váci Egyházmegye Kateketikai Bizottságának tagja 2005-től.

2008-ban Isaszeg Város Önkormányzata „Isaszeg Díszpolgára” kitüntetést adományozott Gulyka József esperes, címzetes prépost
úrnak. Papságának 57. évében, 2016. szeptember 30-án, életének 79. évében megérkezett Teremtőjéhez. Isaszegen 1978-2016-ig nyugdíjba vonulásáig szolgálta a katolikus egyházat.

Példamutató építőmunkájával irányt mutatott Isaszeg polgárainak a belső és a külső rend, a lelki béke és a harmónia megteremtésére. Kedves egyéniségét mindenütt szeretet övezte. Szolgálatában hűséges pap, híveinek mindenkori támasza, jó pásztora volt.

Youtube-on elérhető további videó felvételek Gulyka atyáról:

error: Kérjük ne másolja, inkább keressen fel Kapcsolataink egyikén!!