Isaszegi Települési Értéktár

Keresés
NKA_csak_logo

ISASZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

Épített környezetünk
Isaszeg település értéktárba vett épületei
Emlékhelyeink
Isaszeg település értéktárba vett emlékhelyei
Hagyományőrzés
Isaszeg település értéktárba vett hagyományai
Kulturális örökségeink
Isaszeg település értéktárba vett kulturális örökségei

Emlékező Angyal a Katonapallagon

Az ITÉB 2016. szeptember 20-án megtartott ülésén került felvételre az Isaszegi Települési Értéktárba a Kulturális örökség kategóriába az
„Emlékező Angyal a Katonapallagon” Az aradi vértanúk emlékműve.

Megosztom

Az 1849. április 6-i győztes isaszegi csatában – mely a  tavaszi hadjárat egyik legjelentősebb csatája volt- harcoltak az aradi vértanúk közül ketten, Aulich Lajos és Damjanich János tábornokok. Az aradi vértanúk emlékezetéhez hozzátartoznak a tiszteletükre készített emlékhelyek, emlékművek. Október 6-át a magyar kormány 2001-ben nemzeti gyásznappá, az aradi vértanúk emléknapjává nyilvánította Magyarországon és a magyarok által lakott területeken. A nemzet nagyjainak emléket állító emlékművek, emlékhelyek történeti és kultúrtörténeti emlékek, amelyek fontos építőelemei nemzeti örökségünknek.

Fontos részük van nemzettudatunk alakításában, segítik a lokálpatrióta kötődések kialakítását, fenntartását, ezért fontos emlékőrző alkotás ez a Katonapallagon.

Népünk 1848/49-es szabadságharcának helyszíne Isaszegen a Katonapallag, hol több száz hős
ontotta vérét és nyugszik hazánk történelmének e kiemelkedő csatája helyszínén. Az ideérkezők (esetenként igen nagy számú emlékező felnőtt és diák hazánkból, de külhonból is) egy élő történelem óra részeseiként tapasztalhatják meg mit érzett, miként vélekedett Jókai Mór a Kőszívű ember fiaiban (ki a szabadságharc leverése után sokszor látogatott Isaszegre, Damjanich János özvegyéhez hasonlóan).

„Egy erdő, melynek minden fája történetet mondó emlék. Egy erdő, telve ünnepélyes suttogással; hol a lombnak szelleme van, hol a fűszál emlékezik, hol a geszt sarjadékaiban hősök piros vére szivárog, hol a zöld moha álmokat lát, s a zúgó lomb kibeszéli azokat. Az isaszegi ütközet tere az, mely tartott egyik 12 órától a másikig, déltől éjfélig.” (Jókai Mór)

Nevezett emlékművet az Együttműködés Isaszegért Egyesület felkérésére Makovecz Imre Kossuth- és Ybl díjas építész, a magyar organikus építészet világhírű mestere tervezte, Velekei József Lajos grafikus és szobrászművész készítette el egy darab 6 méteres tölgyfából.
Az EMLÉKEZŐ ANGYAL nevet maga a tervező adta. Az Egyesület részéről a felkérés egy életfa (Aradi vértanúk emlékfája) megtervezésére szólt, mely elkészültével az jól fellelhető módon tartalmazza az életfa ismérveit, úgymint pld. annak hármas tagozódása. Ennek középső részén (az Angyal teste) véste be ékírással a vértanúk nevét a művész. Az ősi jelképrendszer két eleme (nap és hold) egyedi módon, a fej kialakításában került a művész Velekei József L. által megjelenítésre. Bármilyen szögből is nézzük, szembetűnő a kerek nap körül a hold alakja, annak íve.

Átadására és megszentelésére 2008. október 6-án került sor Makovecz Imre és Velekei József Lajos megtisztelő jelenlétében, ünnepi műsor keretében.
Minden évben, hagyományt ápolva tart megemlékezést az Egyesület október 6-án hitvallásában megfogalmazottan, a generációk közötti hídépítés jegyében, helyi óvodások és iskolások bevonásával, de Isaszegen túlról is vannak rendszeresen megemlékező diákok (pld. Budapest Belváros Váci utcai Ének-zenei Általános Iskola sok éve rendszeresen, valamint a Budapest X. kerületi Szent László Gimnázium)

Youtube-on elérhető további videó felvételek az Emlékező Angyalról:

error: Kérjük ne másolja, inkább keressen fel Kapcsolataink egyikén!!