Isaszegi Települési Értéktár

Keresés
NKA_csak_logo

ISASZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

Épített környezetünk
Isaszeg település értéktárba vett épületei
Emlékhelyeink
Isaszeg település értéktárba vett emlékhelyei
Hagyományőrzés
Isaszeg település értéktárba vett hagyományai
Kulturális örökségeink
Isaszeg település értéktárba vett kulturális örökségei

Kenesei Ilona munkássága

A felvétel az Isaszegi Települési Értéktárba jelenleg folyamatban van.

Megosztom
Mi magyarok boldognak mondhatjuk magunkat, hogy népdalaink összegyűjtését – Vikár Béla tiszteletre méltó kezdeményezése nyomán – két zenei lángelme vette azonnal kézbe: Kodály Zoltán és Bartók Béla. Ők dolgozták ki a gyűjtés, a lekottázás, az archiválás mikéntjeit. Nekik köszönhető a Magyar Tudományos Akadémia – a világon úgy méretét, mint mintaszerű rendezettségét tekintve egyedülálló – népdalgyűjteményének megalapozása. Áldozatos munkájukért nem lehet eléggé megbecsülnünk őket. Példájuk idővel egyre több követőre talált, kiknek már nem volt egyéb dolguk, mint az úttörő óriások kitaposott nyomába szegődni. Volt ugyanakkor  népdalgyűjtőinknek egy sajátos csoportja, akik a munkát Kodállyal és Bartókkal hozzávetőleg egy időben kezdték el és végezték, de akik ily módon tőlük még nem tanulhattak, hanem nekik maguknak kellett a pálya minden nehézségével magánosan megküzdeniük. Ezek egyike volt e kiadvány anyagának összegyűjtője, az isaszegi tanítónő, Kenesei Ilona.

Kenesei Ilona elsősorban saját lakóhelyeinek (Veszprém, Keszthely, Magyaróvár, Isaszeg) dalait, játékait jegyezte le, de más – többnyire dunántúli – tájakat is fölkeresett, mely gyűjtőutak eredményét 1907 és 1918 között kötetekbe tisztázva évről évre leadta a Nemzeti Múzeum könyvtárának: összesen tizennégy kötetben 4000 általa gyűjtött dalt. E kéziratos kötetek ma az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárában találhatók. Az 1930-as évek második felében Kodály, megismerkedve e gyűjteménnyel, belőle munkatársaival lemásoltatott mintegy 440 dalnyi válogatást az akadémiai népdalgyűjtemény számára, ott ezek a másolatok ugyancsak megtalálhatók.

Nem lennénk méltók az előttünk járt és fáradozott, fáradozásuk gyümölcsét reánk hagyott elődeinkhez – de önmagunkhoz sem –, ha a két óriás mellett egyfelől tanítványaiknak, másfelől az ügy magános szolgálóinak személyét és munkásságát árnyékban hagynók maradni és nem részesítenők amazokéhoz hasonló megbecsülésben. A csatatéren a győzelmet nem egyedül a generálisok küzdik ki, hanem az alsóbb tisztek és a közkatonák is. A győzelem ezúttal: a birtokunkban lévő, valamennyiünk életét gazdagító népdalkincs; összehordásához a maguk tálentuma szerint ők mindannyian hozzájárultak.

dr. Bereczky János,
„a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének
nyugalmazott tudományos főmunkatársa”

Kenesei Ilona dalgyűjteményének isaszegi vonatkozású kéziratos kottáit az Országos Széchényi Könyvtár hozzájárulásával közöljük.

Forrás: 
Kenesei (Klein) Ilona: Magyar dalgyűjtemény.

„Száll az ének szájról szájra” I-XIV.  OSZK Zeneműtár, Ms. Mus. 152.

Isaszegi vonatkozású lapok a dalgyűjtemény
V. kötetében:

Isaszegi vonatkozású lapok a dalgyűjtemény
VIII. kötetében:

Isaszegi vonatkozású lapok a dalgyűjtemény
XII. kötetében

Isaszegi vonatkozású lapok a dalgyűjtemény
XIII. kötetében

Isaszegi vonatkozású lapok a dalgyűjtemény
XIV. kötetében

error: Kérjük ne másolja, inkább keressen fel Kapcsolataink egyikén!!