Isaszegi Települési Értéktár

Keresés
NKA_csak_logo

ISASZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

Épített környezetünk
Isaszeg település értéktárba vett épületei
Emlékhelyeink
Isaszeg település értéktárba vett emlékhelyei
Hagyományőrzés
Isaszeg település értéktárba vett hagyományai
Kulturális örökségeink
Isaszeg település értéktárba vett kulturális örökségei

Tóth Árpád emléktábla

Az ITÉB 2016. szeptember 20-án megtartott ülésén került felvételre az Isaszegi Települési Értéktárba a Kulturális Örökség kategóriában a
Tóth Árpád emléktábla (ITÉB 13)

Megosztom

Isaszeg kulturális örökségének fontos részét képezik az irodalmi vonatkozású helyi emlékek . Ezek mind szélesebb körben való megismertetésére jó lehetőséget nyújtanak a helyi megemlékezések. Idegenforgalmi szempontból is a város egyik érdekessége.

Tóth Árpád költő és műfordító 1886. április 14-én, Aradon, református családban született. Gyógyíthatatlan tüdőbaja állandóan az elmúlásra emlékeztette,  amelynek következtében figyelme a verseiben is megjelenő maradandó elvek, az örökérvényű igazságok felé fordult. Műfordítóként is maradandót alkotott: angol, francia és német költők verseit fordította magyarra Örök virágok, Baudelaire-versek, Wilde-ballada valamint Aucasin és Nicolete köteteiben.

Ifjúkorától kezdődően tüdőbajban szenvedett, s a Tátrában és a Szepes-vármegyei Svedléren keresett gyógyulást. Tóth Árpád, felesége és kislánya 1921, 1922 és 1923 nyarán, egy olyan bús korban töltött néhány hetet Isaszegen, amikor a költőt még élénken foglalkoztatta az első világháborút lezáró trianoni békediktátum, állandó megélhetési problémákkal küszködött. Vendéglátója a fakereskedő Haas-házaspár és vejük, Hirschl Ármin családja volt, akiknek a Móricz Zsigmond utcai birtoka két épületből állt. A kisebb, régebbi ház – a mai bölcsőde – szolgált a Tóth-család szálláshelyéül. Tóth Árpád nyaralása idején Isaszeg a fővárosi

polgárok kedvenc kirándulóhelye. Három nyáron át néhány hétig ebben a környezetben élt és alkotott Tóth Árpád.

A Pest Megyei Hírlap 1979. január 21-i számában Losonci Miklós (1929-2010) művészettörténész emlékezett meg Tóth Árpád isaszegi nyaralásairól. A cikkben Hoffmann Judit (1924-1986) forgatókönyvíró, Máriássy Félix filmrendező felesége, a vendéglátó Hirschl-család unokája, a szüleitől hallott emlékekről beszélt. Szathmáry Zoltán (1901-1989), az isaszegi református templom és a falumúzeum létrehozója, szájhagyományok alapján nyilatkozott Tóth Árpád, isaszegi tartózkodásáról.

Erős József (1910-1995) úrnak az emlékeiről is beszámol, amely szerint ő gyermekkorában a költő isaszegi barangolásainak a kísérője volt, s Tóth Árpád költő a mára már lebontott Báthory-utcai házukban is többször megfordult. Szorgalmazásának is köszönhető, hogy az 1980-as évek elején a település Gödöllő felé eső új részén Tóth Árpádról utca került elnevezésre, melynek elejére 1985-ben egy új iskolaépület került. 

Tóth Árpád és felesége, Lichtmann Annuska 1921-ben több levelezőlapot küldött Isaszegről, s a költő egy Budapesten írt levelében is megemlíti itteni tartózkodásukat. Tóth Árpád Pádiként, felesége pedig Annuska-ként írt alá ezeken a leveleken.

Időbeli sorrendben az első képeslapot a külföldön tartózkodó Bródy Pál dramaturgnak küldték, postabélyegzőjén Isaszeg, 1921. aug. 11. felirat szerepel.(OSZK kézirattára) A második képeslapon, -melyet az Est című újság szerkesztőjének, Mikes Lajosnak küldtek-, az 1849. április 6-i isaszegi csata emlékére 1901-ben emelt Honvéd-szobor népviseletbe öltözött asszonyokkal látható. A postabélyegző tanúsága szerint Budapesten, 1921. aug. 18-án került feladásra (Petőfi Irodalmi Múzeum)stb. 

Tóth Árpád unokájának, Hollós Máté zeneszerzőnek ajándéka az a családi ereklyeként őrzött két arckép másolata, melyet 1922-ben a költő saját kezűleg készített Isaszegen Eszter lányáról és önmagáról. Bár Tóth Árpád csak néhány hetet töltött Isaszegen, ez a környezet is hozzájárulhatott költészetének kiteljesedéséhez, hiszen ő a rövid  időtartamokban, s a múló pillanatokban is az örökkévalóságot akarta és tudta megragadni. Ezt támasztja alá Tóth Árpád lányának, Tóth Eszter írónőnek az elmondása is, amely szerint az édesanyja úgy emlékezett rá, hogy a költő 1923 nyarán, Isaszegen írta a magyar irodalom egyik legszebb szerelmes versét, az Esti sugárkoszorút, melynek eredeti kézirata a fővárosi Petőfi Irodalmi Múzeumban található.

Tóth Árpád költő isaszegi nyaralásainak emléktáblával való megörökítésére itt tartózkodásának 75. évfordulóján, 1996-ban, a Honfoglalás millecentenáriumi évében került sor. Szendrő Dénes képviselő javaslatára Dr. Tóthné Pacs Vera polgármester asszony támogatásával – valósult meg a Szentesi Árpád kőműves és kőfaragó mester által készített márványtábla ünnepélyes leleplezése a költő nyaralásainak helyszínén, a Haas-család egykori házának homlokzatán. Felállításáért köszönet jár az 10 akkori önkormányzat képviselőinek, akik tiszteletdíjuk felajánlásával fedezték a tábla költségeit, az Isaszegi Magánvállalkozók
Baráti Körének, akik hozzájárultak az ünnepség kiadásaihoz, valamint az Isaszegi Református Egyházközség tagjainak. Az emléktábla felavatásánál ünnepi beszédet dr. Czine Mihály irodalomtörténész – és a meghívón nem szereplő – dr. Hegedűs Lóránt református püspök mondott. Családi emlékekről Hollós Máté zeneszerző, a költő unokája és Tóth Árpád főiskolai tanár, a költő unokaöccse beszélt.

Az elmúlt évek alatt hagyománnyá vált, hogy Tóth Árpád emléktáblájánál a város művészetet szerető közösségei és polgárai minden évben rövid irodalmi összeállítással és koszorúzással emlékeznek meg a költő születésnapjáról a Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely szervezésében. Születésének és halálának kerek évfordulóin az ünnepségeknek az Isaszegi Református Egyházközség „Szabadságtörekvések Emléktemploma” ad helyet.

Forrás: Szendrő Dénes: Tóth Árpád költő isaszegi emlékei, XVIII. Partiumi Honismereti

Konferencia előadásai, Nagyszalonta, 2012. szeptember 7-9., Partiumi és Bánsági

Műemlékvédő és Emlékhely Társaság kiadványa, Nagyvárad, 2012., 194-201. oldal.

Tóth Árpád költő Isaszegen tartózkodásával kapcsolatos irodalomjegyzék időrendben (Szendrő Dénes cikke alapján):

 1. Isaszegi adattári közlemények III., Isaszeg, 1977., 86-87. oldal
 2. Losonci Miklós: Tóth Árpád Isaszegen, Pest Megyei Hírlap, 1979. jan. 21. szám, 8. oldal
 3. Szendrő Dénes: Tóth Árpád (1886-1928) költő és műfordító életének fontosabb állomásai, Isaszegi Hírek, 1996. áprilisi szám, 12. oldal
 4. Szendrő Dénes: Ünnepség és emléktábla-avatás Tóth Árpád (1886-1928) költő és műfordító születésének 110., Isaszegen tartózkodásának 75. évfordulója alkalmából, Isaszegi Hírek, 1996. májusi szám, 16. oldal
 5. Szendrő Dénes: Tóth Árpád nyaralásai Isaszegen, Isaszegi Hírek, 1996. májusi szám, 17-18. oldal
 6. Bajusz Árpád református lelkész beszéde a Tóth Árpád – emléktábla avatásakor, Isaszegi Hírek, 1996. júniusi szám, 6. oldal
 7. Szendrő Dénes: Aki Tóth Árpádot kísérte: Erős József (1910-1995), Isaszegi Hírek, 1996. júliusi szám, 19. oldal
 8. Szendrő Dénes: Tóth Árpád 75 éves isaszegi levelei, Isaszegi Hírek, 1996. augusztusi szám, 16-17. oldal
 9. Szendrő Dénes: Tóth Árpád emléktábla koszorúzás (halálának 75. évfordulóján), Isaszegi Hírek, 2003. decemberi szám, 11. oldal
 10. Szendrő Dénes: Tóth Árpád költő isaszegi emlékei, XVIII. Partiumi Honismereti Konferencia előadásai, Nagyszalonta, 2012. szeptember 7-9., Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság kiadványa, Nagyvárad, 2012., 194-201. oldal.

 

Előadások témája:

 1. Szendrő Dénes előadása 2023. november 12-én elhangzott az Isaszegi Református Templomban  nyaralásainak 100. és halálának 95. évfordulója alkalmából. Kattintson IDE az előadás anyagáért.

Egyéb:

 1. Tóth Árpád Nemzeti Társaskör által alapított kitüntetés: Tóth Árpád emlékérem
 2. Valkony Antal video felvételei (minden évben a Költészet Napja alkalmából ünnepség és koszorúzás az emléktáblánál, évfordulós megemlékezések)
 3. A Petőfi Irodalmi Múzeum által ajándékozott Tóth Árpád kiállítás, melyet a Jókai Mór Városi Könyvtár őriz.

Youtube-on elérhető további videó felvételek a Tóth Árpád emléktáblával kapcsolatban:

error: Kérjük ne másolja, inkább keressen fel Kapcsolataink egyikén!!