Isaszegi Települési Értéktár

Keresés
NKA_csak_logo

ISASZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

Épített környezetünk
Isaszeg település értéktárba vett épületei
Emlékhelyeink
Isaszeg település értéktárba vett emlékhelyei
Hagyományőrzés
Isaszeg település értéktárba vett hagyományai
Kulturális örökségeink
Isaszeg település értéktárba vett kulturális örökségei

id. Szathmáry Zoltán, az Isaszegi Falumúzeum alapítója

Az ITÉB 2019. január 24-én megtartott ülésén került felvételre az Isaszegi Települési Értéktárba a Kulturális örökség kategóriába 
id. Szathmáry Zoltán, az Isaszegi Falumúzeum alapítója munkássága

Megosztom

Elévülhetetlen érdeme és kitartó munkájának eredménye a helyi múzeum létrehozása.

id. Szathmáry Zoltán (Gödöllő, 1901 – Isaszeg, 1989).  helytörténész, amatőr régész, régiséggyűjtő, múzeumalapító. 

Mindenki szeretett Zoli bácsija tanult mesterségét tekintve hentes és mészáros volt. A szomszédos Gödöllőn született, és már felnőttként, 1927-ben került a községbe, mégis ő volt az a lokálpatrióta, hogy keresve sem lehetne találni párját, olyant, aki Isaszeget úgy szerette, aki Isaszegért any-nyit tett, mint Szathmáry Zoltán.

A faluba kerülésétől kezdve lelkesen bekapcsolódott a helyi közéletbe, református egyházának gondnoka, a cserkészcsapat szervezője. Szabad idejének minden percét barátaival, Szentiványi Gyulával, dr. Barabás Gézával, a múlt emlékeinek gyűjtésére szentelte. A második világháború után a megújuló közéletben mint az SZDP helyi titkára vezető szerepet játszott, ám a pártállami diktatúrában pártállása, hithűsége és kisipari tevékenysége miatt csak a perifériának számító kulturális életben mozgósíthatta kiapadhatatlan energiáit.
A centenáriumi ünnepségeknek fő mozgatója és szervezője. Az iparosköri székház és a református templom felépítésében elévülhetetlen érdemei voltak. A múlt század végétől létező 48-as-kultusznak ébrentartója, a magyar-lengyel baráti kapcsolatok kovácsa volt.
A helyi múzeum létrehozása Szathmáry Zoltán jelentős alkotásai közé tartozik. A Falumúzeumnak 1967-es megnyitásától 1984-ig vezetője volt. A hagyományápolás és a helytörténeti kutatás igazi központjává tette a múzeumot, amikor 1969-ben megszervezte az azóta is kitűnően működő Múzeumbarátok Köre egyesületet. Éveit meghazudtoló energiával irányította nagy álmának megvalósítását, a Falumúzeum 1982-es felépítését. Megindította az Isaszegi Adattári Közlemények sorozatot, melynek lapjain saját és a múzeum köré csoportosult helytörténészek kutatásait, dolgozatait tette közkinccsé.
Hosszú, eredményekben gazdag életpálya zárult le 1989-ben bekövetkezett halálakor. Ekkor éreztük át igazán az ő valamikori sorait: „Ha a földi életből már el kellett mennem és az élők keresnek majd, mondják szükség lenne rád, hiányzol, akkor elhiszik és érzik, értük is éltem.” A hálás utókor a múzeum falán 1991-ben elhelyezett emléktáblával tisztelgett a község jeles polgára, Szathmáry Zoltán előtt.

Youtube-on elérhető további videó felvételek id. Szathmáry Zoltánról:

error: Kérjük ne másolja, inkább keressen fel Kapcsolataink egyikén!!