Isaszegi Települési Értéktár

Keresés
NKA_csak_logo

ISASZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

Épített környezetünk
Isaszeg település értéktárba vett épületei
Emlékhelyeink
Isaszeg település értéktárba vett emlékhelyei
Hagyományőrzés
Isaszeg település értéktárba vett hagyományai
Kulturális örökségeink
Isaszeg település értéktárba vett kulturális örökségei

Szmolicza József Ikonjai

Az ITÉB 2016. november 15-én megtartott ülésén került felvételre az Isaszegi Települési Értéktárba a Kulturális örökség kategóriába a
Szmolicza József Ikonjai

Megosztom

Az ikon azáltal, hogy teológiai igazságokat, bibliai történeteket jelenít meg, tanít, ugyanakkor ezt a szépség nyelvén teszi. Nem az érzelmekre akar hatni, hanem a teológiai igazságokra irányítja a figyelmet, el akarja mélyíteni a látást. Az embernek segít, ha jó mintákat lát maga előtt. Ezt a régi ember tudta, házában olyan képek, feliratok vették körül, melyek figyelmét a jóra irányították. Ezzel szemben ma az ember a reklámok képi világában él. Magát az ikonfestő mestert azonban régen nem tartották az ikon szigorúan vett szerzőjének: úgy gondolták, hogy a szent ikont maga az Isten rajzolja meg az adott mesteren keresztül. A festő célja, hogy az ikonnak lelket adjon, minél közelebb hozza azt az emberhez. Születőben van egy 21. századi ikon festészet, melyre szüksége van az embereknek, mind lelki, mind teológiai és etikai értelemben egyaránt.
Szmolicza József ikonjai a helyi kultúra fontos részét képezik,  mert népi kultúránk, hagyományaink, nyelvünk és ősi írásunk megőrzésében fontos szerepet tölt be.

Szmolicza József Isaszegen született. Tősgyökeres isaszegiként itt él, dolgozik, alkot. Az általános iskola után asztalosnak tanult. A Történelmi Vitézi Rend – isaszegi alegységének tagja. Mindig is szeretett rajzolni, az ikonfestéssel egy belső hang késztetésére , a ´90-es évek óta foglalkozik. Egy festő barátja ikonjait látva kezdett el festegetni, saját erőből tanulni, utánajárni. Kibontakozásában sokat segített Somogyi István és doboló csapata, a „Buda Táltos Szellemi Közösség. Mestere, Jószai Sándor hódmezővásárhelyi ikonfestő, akinek nyártáboraiban rendszeresen részt vesz. Tagja a Szent Lukács Ikonfestő Baráti Körnek.

Isaszegen kétszer is kiállították ikonjait a Jókai Mór Városi Könyvtár Könyvtári Galériájában. Először 2006-ban „Közös térben” címmel – ez volt az első nyilvános bemutatkozása-, majd 2008-ban a Szent Lukács Ikonfestő Baráti Körrel együtt. 2014-ben az Együttműködés Isaszegért Egyesület és a Falumúzeum által szervezett ”Emlékezés Szent László királyra” című lengyel délután alkalmából az Öregtemplomban az általa felkérésre készített Szent László király ikonja is kiállításra került.

Először temperával kezdett festeni, hagyományos módszerekkel. Aminek a könyvekből utána lehetett járni, azt mind kigyűjtötte, így készítette az ikonokat. Próbálta a  technikát a maga kézügyessége szerint alakítani. Jószai Sándornál viszont egy új technikát tanult meg. Hagyományosan egy falapra kerül rá a gipszréteg, arra a rajz, ami bele van karcolva, erre rá van ragasztva az aranylap, és utána lehet elkezdeni az olajfestékkel festeni az ikont.

 

Uszpenszkij írja Az ikon teológiája című könyvében: „Az ikonnak nem csak lehet, de kötelező is újnak lennie… Ám az új ikonnak is ugyanazt az igazságot kell kifejeznie.”- vallja Szmolicza József. A Szent Korona és a magyar motívumok mindig feltűnnek az ikonjain. Gyakran festi meg magyar szentjeinket és Boldog Özsébet, a magyar alapítású pálos szerzetesrend alapítóját. Képein a piros, a fehér, a zöld a domináns, például Gábriel arkangyal ruházata. A másik jellegzetesség, hogy az ikonjain nem a görög, vagy cirill betűket használja, hanem a magyar rovásírást. A bútorokon, berendezéseken is használja magyaros a díszítőelemeket, a tulipános ládán is magyar motívumok vannak, rovásírással került rá Gábriel neve. Ez mind az ikon magyar mivoltát erősíti. Nem automatikusan másolja az ikonokat, hanem beleviszi egyéniségét, magyarságát. Ihletet merít csodálatos népi kultúránkból, hagyományainkból, nyelvünkből. Évente 15–20 ikont fest. Számos egyéni, illetve csoportos kiállításon vett részt. Vannak már ikonjai Svájcban, Ukrajnában, Magyarországon is több helyen. Volt már kiállítása Győrben és Salgótarjánban 4-5 ikonnal.

Isaszegen a 2011-ben felújított Képesfa emlékhelyre egy Mária-ikont készített, fején a Szent Koronával.” Úgy érzem, hogy erre az útra a Gondviselés vezérelt, és a Boldogasszony két szeme óv. Boldogasszonyt és a Fény Fiát követve, ezen az úton kell küldetésemet teljesítenem, így eljuthatok a beteljesüléshez, önmagam megtalálásához”-vallja az ikonfestő.

Youtube-on elérhető további videó felvételek Szmolicza József ikonfestőről:

error: Kérjük ne másolja, inkább keressen fel Kapcsolataink egyikén!!