Isaszegi Települési Értéktár

Keresés
NKA_csak_logo

ISASZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

Épített környezetünk
Isaszeg település értéktárba vett épületei
Emlékhelyeink
Isaszeg település értéktárba vett emlékhelyei
Hagyományőrzés
Isaszeg település értéktárba vett hagyományai
Kulturális örökségeink
Isaszeg település értéktárba vett kulturális örökségei

Jókai Mór Városi Könyvtár - Isaszeg

Az ITÉB 2019. január 24-én megtartott ülésén került felvételre az Isaszegi Települési Értéktárba a Kulturális örökség / Épített környezet kategóriába a
Jókai Mór Városi Könyvtár.

Megosztom

Az intézmény a város kulturális életét színesíti és annak egyik meghatározó intézménye. Szolgáltatásai és színvonalas rendezvényei a város lakói részére nélkülözhetetlenek.

1978-tól dolgoztam az akkor még Nagyközségi Könyvtárban. 2014-ben innen mentem nyugdíjba, mint könyvtárvezető (2011-2014). A településen 1961 óta működik független könyvtár, akkor községi könyvtárként egy 4 órás könyvtárossal a Községháza épületében 72 nm2-en. A fűtés olajkályhával történt a gyermek és a felnőtt kölcsönző térben. A víz nem volt bevezetve, így a kiskonyha felszereléséhez tartozott a vizeskanna és egy lavór. Az első könyvtáros Bodrogi Andrásné (Babi néni) volt. 1972-ig Proksza Emese, majd 1972- 2011-ig Horváth Árpádné, 2011-2014-ig Majsa Györgyné voltak a könyvtár vezetői. 2014- Kovács Dóra, 2017-től Ágoston Katalin látja el ezt a tisztséget.

1976-tól a 8 órás könyvtárvezető mellé fél állásos könyvtáros állást kapott az intézmény. 1980-tól 2 főállású és egy négy órás státusza lett.1988-ban az intézmény új épületbe költözött, mely a Művelődési Házzal közös bejárattal, az emeleten található. Ekkor már 3 főállású dolgozó látta el a mindennapi  eladatokat. A helyi ’48/49es hagyományok adták az ötletet, hogy a költözés 10. évfordulóján, 1998-ban fölvegyék a Jókai Mór nevet helyi vonatkozás kapcsán: az író többször járt Isaszegen az 1860-as években, járta a Királyerdőt, beszélgetett a helyi lakosokkal, gyűjtötte az anyagot 1969-ben megjelent híres regényéhez, a „Kőszívű ember fiai”- hoz. Az író e művében a „Királyerdőben” című fejezetben örök emléket állított az 1849.április 6-i isaszegi csatának. Ebben az évben Isaszeget várossá nyilvánították, így a Könyvtár hivatalos neve Jókai Mór Városi Könyvtár lett. 

Horváth Árpádné könyvtárvezetőnek köszönhetően az általános gyűjtőkörű, közművelődési könyvtár állományának nagyobbik részét témák szerint csoportosították a mindenkori olvasói érdeklődést szem előtt tartva. Ez az elrendezés a „családi könyvtári modell” -ként emlegetett szakmai programnak felel meg, amely 1988 óta bebizonyította létjogosultságát. A könyvtárba járók 70 %-a böngésző olvasó, akiknek ez az elrendezés praktikus. A 30 % kutató-olvasó
igényét a hagyományos szakmai rendben meghagyott rész elégíti ki. Ehhez a stílushoz szervesen hozzátartozott a közösségmenedzselő szellem, mely érzékelve a helyi igényeket, sikeres tevékenységet eredményezett.

Több közösség is működött az intézményben (Április 6. Kör, Kártya-klub, Laár András vezette KFT „Könyvtári Fiatalok Klubja”, Kismama klub, Duma-klub gyerekeknek, Kézműves kör,). A sikeres rendezvényeket annak tulajdonítjuk, hogy tudtunk alkalmazkodni a közérdeklődésre számot tartó témákhoz. 

Visszanézve tűnik fel, hogy mennyi érdekes ember járt nálunk, milyen sokszínű a névsor. Vendégeink voltak: Szendrő Szabolcs hegymászó több alkalommal, Marék Veronika írónő, Bálint Ágnes meseíró, Janikovszky Éva írónő, Czicze Krisztián bűvész, Laár András zenész több alkalommal, Pusztai Sándor az UFÓ Magazin főszerkesztője, Kóka Rozália mesemondó, Varga DomokosMészöly Dezső-Cseres Tibor írók, dr. Mezei Ottóné Waldorf pedagógus, Szőke Lajos természetgyógyász, Czakó Gábor író-újságíró, Várkonyi György kineziológus, Paulinyi
Tamás szerkesztő, Zombori Ottó csillagász, Kiss Dénes nyelvész-újságíró-költő, Kunszabó Ferenc történész, Mohai Lajos számítógép programozó, Yvon Beck zen-szerzetes, Szatmáry Jenő István író, Grandpierre Attila csillagász, Somogyi István rendező, Honti Margó pszichológus, Bencsik András újságíró, dr. Honti László szociálkibernetikus, Baranyi Ferenc költő, Havas Judit előadóművész, dr. Süle Ferenc pszichiáter főorvos, Kövesi Péter reikimester, Bakos József buddhista tanár, dr. Cey-Bert Róbert őstörténet kutató, dr. Kubassek János geográfus-író, Szilágyi Kálmán és Kiss J. Zsolt asztrológusok, Kulin Ferenc
irodalomtörténész, Elekes Csaba és Czaga Orsolya pszichológus házaspár, Merényi Judit előadóművész, Sellei Zoltán előadóművész, Sinkovits-Vitai András színész, Tarján Tamás irodalomtörténész, Szabó Judit író, Fodor Miklós zenész, Túlpart zenekar, Rónai Lajos tárogatóművész, Bátki László könyvtervező, Berta Tibor Kelet- és eredetkutató, Szabó László teológiai tanár, Jókai Anna írónő, Klincsek Zsuzsanna festő, Melocco János és Gálszécsy Éva védikus asztrológusok, Szántai Lajos etnográfus, Trombitás Katalin asztrológus, Szmolicza József ikonfestő, Kercselics Imre szellemgyógyász, dr. Kiss Katalin családterapeuta, Varga Csaba írástörténész, Varga Melinda szobrászművész, Incze Mózes festőművész, dr. Hoppál Mihály néprajzkutató…

1988. óta rendszeresen zajlanak sikeres foglalkozások, vetélkedők az általános iskolák részére. Ilyenek voltak pl. Széchenyi, Honfoglalás, Móra, Andersen, Mátyás király, II.Rákóczi Ferenc, Írástörténet, Szólások és közmondások, mese vetélkedők és foglalkozások igény szerint…

2005-ben nyílt meg a Könyvtári Galéria, mely elsősorban az helyi amatőr képzőművészeknek nyújt bemutatkozási lehetőséget. Itt alakult meg és működik 2012. március 2-től az AKÍK (Alkotó Költők és Írók Klubja). Helyet adnak 2011-től a Tóth Árpád Nemzeti Társaskör színvonalas előadásainak. Nyitottak az újfajta szolgáltatások beindítására. Könyvet, újságot, képeslapot, térképet árusítottak. 1992. óta fénymásolnak, 1998-tól van olvasói számítógép használat. 1999-től kisebb megszakítással térítéses Internet működött, 2002-től pedig a Széchényi pályázaton nyert 6 számítógépen ingyenes az Internet hozzáférés. A könyvkölcsönzésen kívül lehetőség van diafilmek, DVD-k, CD ROM-ok, hangoskönyvek és újságok kölcsönzésére is.

2016-ban egy nyertes pályázatnak köszönhetően a könyvtár teljes bútorzata kicserélésre került. Az intézmény dolgozói mindig megérezték, hogy „mi lóg a levegőben”, s ennek megfelelően ki tudták ill. ki tudják elégíteni az olvasók könyv- és rendezvény igényeit. A Művelődési Házzal és a többi közintézménnyel is jó az együttműködésük. Az intézmény szerves részét képezi a város kulturális életének.

Youtube-on elérhető további videó felvételek a könyvtárról:

error: Kérjük ne másolja, inkább keressen fel Kapcsolataink egyikén!!