Isaszegi Települési Értéktár

Keresés
NKA_csak_logo

ISASZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

Épített környezetünk
Isaszeg település értéktárba vett épületei
Emlékhelyeink
Isaszeg település értéktárba vett emlékhelyei
Hagyományőrzés
Isaszeg település értéktárba vett hagyományai
Kulturális örökségeink
Isaszeg település értéktárba vett kulturális örökségei

Szabadságtörekvések Emléktemploma

Az ITÉB 2018. február 16-án megtartott ülésén került felvételre az Isaszegi Települési Értéktárba a Kulturális örökség kategóriába az
Szabadságtörekvések Emléktemploma” – Isaszegi Református Templom

Megosztom

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékét a magyar emberek szívéből és lelkéből nem lehet kitörölni, mert az összefonódott az évszázadokig nélkülözött szabadság és függetlenség vágyával. Az Isaszegen élőknek ez kibővül még az osztrákok felett fényes győzelemmel végződött, 1849. április 6-i isaszegi csata emlékével is, amely akkor reményt ébresztett a szabadság iránti vágy beteljesedésére.

Az isaszegi Szabadságtörekvések Emléktemploma ezen események emlékére épült annak tudatában, hogy az Isten és a szabadság iránti vágyakozás elválaszthatatlan egymástól, melyet legvilágosabban Pál apostol fogalmazott meg a Korinthoszi gyülekezethez írt 2. levelének 3. fejezete 17. versében a következőképpen: „Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság”. A templom pedig a legalkalmasabb hely arra, hogy amikor ünnepeink alkalmával hőseinkre emlékezünk, imádkozzunk is értük, szabadságunkért, jövőnkért és magyar nemzetünkért egyaránt. 

A Szabadságtörekvések Emléktemploma a következő történelmi és helytörténeti értékekkel
rendelkezik:

  • Az egyetlen olyan templom az országban, amely az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére épült. Ráadásul éppen annak 100. éveiben. Ezt a tényt a templom belső előterének falán emléktábla örökíti meg.
  • Az egyetlen olyan templom az országban, amelynek megépítésére 1945. és 1990.
    között a köztársasági elnök, illetve később az  Elnöki Tanács elnöke, az Országgyűlés elnöke és több miniszter is együttesen védnökséget vállalt.
  • Az egyetlen olyan templom az országban, amelynek harangjára a diktatúrák és a megszállások elleni tiltakozásként „Hirdessetek szabadságot a földön, annak minden
    lakójának” bibliai idézetet öntötték.
  • A templom bal oldali külső falán márványtábla örökíti meg, hogy a környéken a honvédseregek 1849. április 6-án döntő győzelmet arattak az osztrák csapatok felett, és Kossuth Lajos a csata kapcsán, Petőfi Sándor pedig többször is tartózkodott Isaszegen. Az emléktábla köré beépítésre kerültek az Isaszegtől északkeleti irányban három kilométerre fellelhető Ákosnyíre Árpád-kori falu romjaiból származó kövek.
  • A templom azon a helyen épült fel, ahol az 1849. április 6-i győzedelmes isaszegi csatában Damjanich tábornok magyar tüzérségét Wysocki József vezetésével a lengyel légió katonái védték meg az osztrák katonaság ismétlődő rohamaival szemben. Az erre utaló emléktábla Lengyelországban készült és a lengyel kormány ajándékaként, a lengyel Minisztertanács Hivatalának akkori elnökének, Janusz Wieczorek miniszternek és a magyar-lengyel kapcsolatok kutatójának, Domszky Pálnak a közreműködésével került Isaszegre és a templom homlokzatán 1972. szeptember 24-én felavatásra. Az avató ünnepségen rész vett Tadeusz Hanuszek lengyel nagykövet és Jerzy Zieliński követtanácsos, későbbi nagykövet is

Youtube-on elérhető további videó felvételek a Szabadságtörekvések emléktemplomáról, az Isaszegi Református Templomról:

error: Kérjük ne másolja, inkább keressen fel Kapcsolataink egyikén!!