Isaszegi Települési Értéktár

NKA_csak_logo

ISASZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

Épített környezetünk
Isaszeg település értéktárba vett épületei
Emlékhelyeink
Isaszeg település értéktárba vett emlékhelyei
Hagyományőrzés
Isaszeg település értéktárba vett hagyományai
Kulturális örökségeink
Isaszeg település értéktárba vett kulturális örökségei

Képesfa

Az ITÉB 2016. szeptember 20-án megtartott ülésén került felvételre az Isaszegi Települési Értéktárba az Kulturális örökség kategóriába az
Képesfa.

Megosztom

Az emlékhely az 1849. április 6-án lezajlott győztes isaszegi csata egyik fontos helyszíne. Története megőrzendő az utókor számára!

A Pap-hegy PéceI felőli oldalánál kezdődő és a messze távolba nyúló völgykatlanban a győztes isaszegi csata után – 1849. április 6. – Nagypéntek éjjelén, gyalogsági zászlóaljával pihent meg Kalmár Károly honvédkapitány. A harcokban kimerült sereg hamar elszendergett, csak a kapitány maradt ébren  őrködni. Leült egy dombocskára, de a fáradtságtól, az ő szemei
is csak-csak lecsukódtak.

De álmából hirtelen felriadt, egy egyre erősödő csörtető zajra, – a holdvilágos éjszakában – ami Kerepes felől érkezett. És mintha szuronyok villantak volna fel a messzeségben.

Gyorsan riadóztatja seregét. A kapitány feltűzeti a szuronyokat. Rohamot vezényel.

Mi is történt valójában?

Egy osztrák seregrész kísérelte meg a támadást ellenük, de a váratlan éberségre és fogadtatásra – amilyen hirtelen jöttek, olyan gyorsan el is iszkoltak – nem számítottak.
A szájhagyomány szerint Kalmár Károly honvédkapitánynak álmában Szűz Mária jelent meg, és figyelmeztette őt a leselkedő veszélyre.

Az isaszegi lakosság ezen történet emlékére, az esemény helyszínén egy fiatal hársfát ültetett, és a fára egy Mária képet helyezett el. Így lett a fa neve „Képesfa”.

Hosszú-hosszú éveken át a „Képesfa” a búcsújárók pihenőhelye és imádkozó helye volt, de több vihar következtében – sajnos – a fa elpusztult.
Egyébként Kalmár Károly isaszegi lakos volt. Végigharcolta a szabadságharc nagy csatáit s Erdélyben esett el, jeltelenül. Özvegye az isaszegi temetőben van eltemetve. Sírhantján
emlékkő áll.

2011-ben a többszöri újratelepítések után a Történelmi Vitézi Rend összefogva a Csatangoló Tánccsoporttal, az Isaszegi Önkormányzattal valamint jó szándékú isaszegi polgárokkal a
történelmi eseményhez méltó emlékhelyet alakított ki.
A felújított 1848/49-es isaszegi emlékhely a „Képesfa” ünnepélyes átadására és felszentelési
ünnepségére július 2-án került sor.
Az újraültetett Képesfa köré egy szép park épült. Faragott padokon pihenhetnek meg az emlékhelyet felkeresők, egy emléktábláról ismerhetik meg a Képesfa történetét.
Az emlékhelyet védő oszlopokon, fába vésve az aradi vértanúk nevét olvashatjuk.

Szerkesztette: Szmolicza József

Forrás:
Isaszegi Adattári Közlemények 2. szám (1974.), 47.p.
Szerkesztő: Dr. Kovássy Zoltán és Szathmáry Zoltán
www.danyikronika.hu

Youtube-on elérhető további videó felvételek a Képesfáról:

error: Kérjük ne másolja, inkább keressen fel Kapcsolataink egyikén!!