Isaszegi Települési Értéktár

Keresés
NKA_csak_logo

ISASZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

Épített környezetünk
Isaszeg település értéktárba vett épületei
Emlékhelyeink
Isaszeg település értéktárba vett emlékhelyei
Hagyományőrzés
Isaszeg település értéktárba vett hagyományai
Kulturális örökségeink
Isaszeg település értéktárba vett kulturális örökségei

Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely

Az ITÉB 2020. március 31-én megtartott ülésén került felvételre az Isaszegi Települési Értéktárba a Kulturális örökségÉpített környezet kategóriába a
Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely.

Megosztom

Az intézmény nélkülözhetetlen a  település kulturális értékeinek közvetítésében. Társas és közösségi színteret, a kulturált társas együttlét lehetőségét biztosítja.

Isaszeg kulturális életének meghatározó intézménye, ahol a gyermekektől az időskorúakig mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő foglalkozásokat, programokat, rendezvényeket.

Feladata: a kulturális értékek közvetítése, a kultúra eljuttatása a település lakosságához.

Művelődési Ház Isaszeg kulturális-közművelődési életének központja, így támogatja a közösségi tevékenységeket, a művelődő közösségek működését, ösztönzi a társadalmi összetartozást és a közösségek kulturális értékteremtésben való aktív részvételét. Működése a közösségek öntevékenységén alapul és azt ösztönzi, tevékenységét a közösségek érdeklődése, igényei és szükségletei alapján végzi, tevékenységének tervezésébe, értékelésébe a közösségeket bevonja. Szándéka a kisebb közösségek létrehozásán túl a szélesebb közösséget, a várost, a régiót, a testvérvárosi kapcsolatokat érintő és megmozgató programok létrehozása, bővítése. Tevékenysége során figyel a hátrányos helyzetben lévőkre, a kulturális esélyegyenlőségre. Együttműködik a város civil, gazdasági és egyéb szervezeteivel, kulturális intézményekkel, más szakterületekhez tartozó intézményekkel. Kiemelt tevékenységébe tartozik a város értékeinek őrzése, ápolása, a fiatal nemzedék számára a fenti értékek átörökítése. Munkájában fontosnak tartja a hagyományok megőrzését, a folyamatosságot és az újítást , a személyességet és a barátságos hangvételt. Az évente visszatérő városi rendezvényeken kívül színházi előadásokkal (gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt), rendhagyó tanórákkal, családi és gyermekprogramokkal, hagyományőrző rendezvényekkel, táncházakkal, zenés estekkel, bálokkal, kiállításokkal teszi változatossá, színvonalassá Isaszeg kulturális életét. Helyet biztosít az önkormányzati, közoktatási intézményi és civil szervezetek rendezvényeinek. Célja, hogy munkájával segítse a közéleti, kulturális, társasági élet kialakulását, a város vonzerejének növekedését. Céljának tekinti továbbá, hogy minden korosztálynak, csoportnak programot kínáljon és az egyéneket minden élethelyzetben, életkorban, egész életük folyamán meg tudja szólítani. Kiemelt csoportjaival és városi rendezvényeivel a kulturális turizmus fejlesztését is szolgálja. Kiemelt rendezvények :
 • Történelmi Napok rendezvényei: március 15 . április 5-6. október 6.
 • Népi hagyományőrző rendezvények: télűző, tavasz köszöntő, májusfa állítása- döntése, szüreti mulatságok
 • Augusztus 20- i városi napok
 • Adventi rendezvénysorozatok
 • Megemlékezések:Január 12. Don kanyar áldozatairól, június 4. Trianonról, október 23. 1956-os forradalomról
  Kulturális események – megemlékezések: Az alábbiak főszervezője a Dózsa György Művelődési Otthon:

Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, Anyák Napja, Pedagógusnap, Gaudium Carminis Kamarakórus éves koncertje, Adventi rendezvénysorozat évfordulós rendezvények

A Művelődési Otthon tevékenységi köre: A Művelődési Otthon az új Közművelődési Törvény előírásainak megfelelően a következő alapszolgáltatásokat nyújtja a lakosság felé: művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
 • feladata a városi rendezvények, állami ünnepek megemlékezéseinek szervezése
 • a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása. Nagy hangsúlyt fektet a hagyományápolásra, értékmegőrzésre. Szervezői munkával és anyagi támogatással kiemelt országos hírű csoportjai a Csata Táncegyüttes, az Isaszegi Asszonykórus és a Gaudium Carminis Kamarakórus.
 • munkájával segíti az Isaszeg Értéktár Bizottságot,
 • a lakosság felé kulturális, közművelődési, önfejlesztői és szabadidős tanfolyamokat, klubokat, előadásokat, foglalkozásokat és rendezvényeket szervez, korcsoportonként,
 • külföldi kulturális kapcsolatokat ápolnak a Művelődési Otthon csoportjai (Csata Táncegyüttes, Gaudium Carminis Kamarakórus, Isaszegi Asszonykórus) bemutatkozásaik alkalmával,
 • biztosítja az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeit.
 • Az országos kulturális turizmus részeként a Művelődési Otthon tagja a Gödöllő és környéke Turisztikai Egyesületnek (GKRTE), így az országos turisztikai hálózatnak is (a világhálón való isaszegi részvétel egyik formája az egyesületi honlap, melyet sokan látogatnak).
 • Lakossági igényre vásárokat, börzéket enged a házba.

Az egykori Kultúrház újjáépítése:

További cikkek, linkek a témával kapcsolatban:

Youtube-on elérhető további videó felvételek a Művelődési Házról:

error: Kérjük ne másolja, inkább keressen fel Kapcsolataink egyikén!!