Isaszegi Települési Értéktár

Keresés
NKA_csak_logo

ISASZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

Épített környezetünk
Isaszeg település értéktárba vett épületei
Emlékhelyeink
Isaszeg település értéktárba vett emlékhelyei
Hagyományőrzés
Isaszeg település értéktárba vett hagyományai
Kulturális örökségeink
Isaszeg település értéktárba vett kulturális örökségei

Párbajfa

Az ITÉB 2016. szeptember 20-án megtartott ülésén került felvételre az Isaszegi Települési Értéktárba a Kulturális örökség kategóriába a
Párbajfa

Megosztom

A helyi lakosság által több mint egy évszázadon át megőrzött szájhagyomány tovább éltetése, megőrzése az utókor számára. Jókai Mór isaszegi tartózkodásának megörökítése. Természeti értéke is indokolja az értéktárba való felvételét! A település talán legidősebb fája!

A város délnyugati szélén, a péceli út bal oldalán, közvetlenül a vasúti átjáró előtt áll egy terebélyes (kb. három méter törzskerületű és kb. 20 m magas) nagy bokrétafa (vadgesztenye) az utolsó ház kertjében (Toma Ferencné, Rákóczi u. 64.).

A fán egy régi festett fém emléktábla hirdeti az arra járónak, híressé vált történetét:
„Ezen a helyen vívták párbajukat Baradlay Richárd és Palvicz Ottó, Jókai Mór: A Kőszívű ember fiai c. regényének hősei. Az öreg honvéd huszárt és az osztrák tisztet itt hantolták el 1849. április 6-án.”

Azt eldönteni, hogy vajon az író a regényében szereplő két személy nevét Isaszegről vette-e, vagy éppen fordítva: híres regénye nyomán az egykori tömegsír fölé a néphagyomány „kölcsönvette-e” tőle e két nevet – ma már nem tudjuk. De nem is ez a lényeg. A legenda szerint a csata időpontjában a közelben egy vízimalom állt, ahol az egyik sebkötözőhelyet alakították ki. De az elesetteket is ide a közelbe temették a molnárlegények segítségével, akik a sírhely tartós megjelölésére fát ültettek, és egy hatalmas malomkövet görgettek oda. Szükség is volt erre, hiszen a hősök sírhelyének ápolását a császári csendőrség évtizedekig megakadályozta.

Vagy e fa netán burkoltan Jókai személyének is emléket állít? Minden bizonnyal, hiszen mintegy húsz évvel a nevezetes, húsvét nagypéntekjén lezajlott csata után személyesen kereste fel Isaszeget. Ahol Windischgrätz hadtestei Jellačić és Schlick vezérlete alatt meg akarták akadályozni, hogy a magyar sereg tavaszi győzelmes hadjáratsorozatát folytatva, Pest felé előretörhessen. Damjanich, Klapka, Görgei és Aulich csapatait a Wysocki Józef vezette Lengyel Légió is támogatta.

Jókai anyaggyűjtésre érkezett Isaszegre, erre a dicsőséges,  véráztatta tájra. Faggatta az emlékeiket még csendben magukban éltető öregeket, honvédeket – és természetesen a tájat: a Királyerdőt, a patak folyamatos locsogását, a hajdani sírok időközben besüppedt horpadásait -, hogy aztán örökéletű regénnyé varázsolja a tájat, ahol „Egy erdő,, melynek minden fája történetet mondó emlék. Egy erdő, telve ünnepélyes  suttogással; hol a lombnak szelleme van, hol a fűszál emlékezik, hol a geszt sarjadékaiban ősök vére szivárog, hol a zöld moha álmokat lát, s a zúgó lomb kibeszéli azokat. Az isaszegi ütközet tere az, mely tartott egyik 12 órától a másikig, déltől éjfélig, […](„Jókai Mór:A kőszívű ember fiai”c. regénybben a „Királyerdőben” című fejezetben állít emléket az isaszegi csatának).

Forrás:
Isaszegi Falumúzeum Adattára, Balogh András: Magyarország nevezetes fái Mezőgazdasági Kiadó (1968.) Budapest,
Kapocsy György: A magyarság nevezetes fái Helikon Kiadó (2000.) Budapest.

[…] „Az öreg fák – majdnem emberek. Nem történetük, sorsuk van. És oly kevesen vannak már… kíméljétek hát őket! Ha arra jártok, zarándokút legyen feléjük minden léptetek.
Hagyjátok otthon, vagy dobjátok félre a gyilkos fejszét! És jó fiúként, kalapot emelve, illendően köszöntsétek!”
Kapocsy György

Youtube-on elérhető további videó felvételek a Párbajfáról:

error: Kérjük ne másolja, inkább keressen fel Kapcsolataink egyikén!!