Isaszegi Települési Értéktár

Keresés
NKA_csak_logo

ISASZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

Épített környezetünk
Isaszeg település értéktárba vett épületei
Emlékhelyeink
Isaszeg település értéktárba vett emlékhelyei
Hagyományőrzés
Isaszeg település értéktárba vett hagyományai
Kulturális örökségeink
Isaszeg település értéktárba vett kulturális örökségei

Szent István katolikus templom

Az ITÉB 2018. február 26-án megtartott ülésén került felvételre az Isaszegi Települési Értéktárba a Kulturális örökség /Épített környezet kategóriába az
Szent István katolikus templom.

Megosztom

A település nagy létszámú katolikus közössége hitéletének gyakorlására nélkülözhetetlen egy nagy befogadóképességű templom, az aktív hívők számára. E célra biztosít méltó teret a Szent István nevére felszentelt katolikus templom.

Isaszeg lakosságának többségét hagyományosan a római katolikus vallás hívei teszik ki. Isaszegen jelenleg a katolikusok vallásukat két templomban is gyakorolhatják.

A régi templom (Szent Márton templom – Öregtemplom) igen szűknek bizonyult, így a rendszeres és folyamatos vallásgyakorlást már nem tette lehetővé. 1913-ban felvetődött egy új templom építésének terve. Az új katolikus templom védőszentje Szent István király. 1937-ben elhelyezték az épülő új Szent István-templom alapkövét, ami a hívek áldozat-vállalásának szép példájaként készült el. Az alapokhoz először nagy fáradsággal mesterséges dombot emeltek a völgyben épült templomhoz, fenntartva azt a hagyományt, hogy a templomnak ki kell emelkednie környezetéből. 

1939-ben a tető is felkerült a templomra, 1962-ben felszentelték.

1982-ben Takács István mezőkövesdi templomfestő elkészítette a freskókat. Az oltárképeken egy régi isaszegi népviseletbe öltözött család, az 1849-es híres csata tüzére és vörös sipkás katonája láthatók. Ők a tanúi a főjelenetnek, amint István a Szűzanya oltalmába ajánlja az országot. Az országban egyedül itt örökítették meg a vörös sipkások emlékét, s a képhez azóta is elzarándokolnak mai utódaik. 

1986. augusztus 20-án Marosi Izidor váci püspök megáldotta a vörösrézzel borított toronysisakot. 

Az egyházközség a Váci Egyházmegye részét képezi. A templomban hetente nyolc alkalommal celebrálnak szentmisét. Egyre több fiatal kapcsolódik a közösséghez. Rendszeresen tartanak diákmiséket, a templom ének és zenekara elismert része a városunk kulturális életének. 

1978-tól 2016-ig Gulyka József címzetes prépost, esperes vezette az egyházat.

A jelenlegi esperes, plébános Dr. Csiba Tibor.

Youtube-on elérhető további videó felvételek a Szent István katolikus templomról:

error: Kérjük ne másolja, inkább keressen fel Kapcsolataink egyikén!!